Latvijas Radio bigbends
Administrācija

Ance Jirgena

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Lauris Bimbers

Tehnisko projektu vadītājs

Māris Jēkabsons

Bibliotekārs, inspektors