Latvijas Radio bigbends

AIZ EZERA AUGSTI KALNI

R.PAULS UN LATVIJAS RADIO BIGBENDS


Maestro Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda veltījums Latvijai.

Programmā Maestro aranžētas Latviešu tautas dziesmas  Aiz ezera augsti kalni, "Tec saulīte, tecēdama", "Rikšiem bērīti es palaidu", "Āvu, āvu baltas kājas", "Bēdu manu, lielu bēdu" un citas.