Latvijas Radio bigbends
Aktualitātes

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ LATVIJAS RADIO BIGBENDA VAKANTO IZPILDDIREKTORA AMATA VIETU

16. novembris, 2018

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” izsludina atklātu konkursu uz Latvijas Radio bigbenda vadītāja vietnieka (izpilddirektora) vakanto amata vietu.

Prasības pretendentam:

·        Augstākā izglītība (prof.kval.līmenis 5) 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, Profesionālā bakalaura studiju programma vai Profesionālā maģistratūras studiju programma) humanitāro zinātņu vai uzņēmējdarbības vadīšanas jomā (par priekšrocību tiks uzskatīta papildizglītība mūzikas jomā).

·        Zināšanas un pieredze projektu vadībā un darbā ar personāla vadīšanu vismaz vienu gadu (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze saistībā ar mūzikas kolektīviem).

·        Izpratne par mūsdienu džeza mūzikas sfēru un bigbenda darbības principiem.

·        Darba pieredze starptautisko projektu sfērā.

·        Pieredze darbā/sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm.

·        Izpratne par finanšu plānošanu un dokumentu apriti.

·        Labas plānošanas un sadarbības prasmes.

·        Lietotāja zināšanas darbā ar datorprogrammām Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Microsoft PowerPoint.

·        Labas komunikāciju prasmes latviešu un angļu valodās. Citu svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Vadītāja vietnieka darba pienākumi:

·        Kopā ar māksliniecisko vadītāju plānot Radio Bigbenda mēģinājumus un koncertus/ierakstus.

·        Izstrādāt un pārvaldīt orķestra budžetu.

·        Piesaistīt orķestrim papildus finansējumu (VKKF, Rīgas Dome, sponsori u.c.).

·        Nodrošināt nepieciešamo informāciju līgumu, kas saistīti ar Kamerorķestra saimniecisko darbību (autobusu noma, koncertzāļu īre, CD izgatavošana, sponsori, fondi u.t.t.) sagatavošanai un sekot to izpildei.

·        Organizēt orķestra koncertus ārzemēs.

·        Rūpēties par orķestra tēlu Latvijā un ārzemēs u.c.

Iesniedzamie dokumenti:
•    motivācijas vēstule;
•    CV

Piedāvājam: pilna laika darbu uz nenoteiktu laiku ar atalgojumu 1200 - 1300 EUR

Augstākminētos dokumentus lūdzam nosūtīt pa pastu (Maskavas iela 4, Rīga, LV-1050), faksu (67205490), e-pastu (koncerti@latvijaskoncerti.lv) vai iesniegt personīgi līdz 2018.gada 5.decembrim (pasta zīmogs) darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Rīgā, Maskavas ielā 4, 3.stāvs.

Kontaktpersona papildus informācijai:
Sanda Runte
Tālr. +371 67205484
E-pasts: sanda.runte@latvijaskoncerti.lv